Ochrona zarządu placówek medycznych


Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania przeznaczone dla każdej osoby prawnej, w której do organów statutowych powołuje się i z których odwołuje się członków.


Są to w szczególności spółki z o.o., spółki akcyjne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia, instytuty badawcze, spółki wodne itp.

ubezpieczenie zarządu

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką lub innym podmiotem dotyczy przede wszystkim:

 • odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem;
 • zwrotu zarządzanej spółce kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności; członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem;
 • odpowiedzialności spółki za czyny bezprawne pracodawcy;
 • koszty obrony prawnej spółki;
 • odpowiedzialności z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych;
 • odpowiedzialności spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki;
 • utraty danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu.

Opcjonalnie istnieje możliwość rozszerzenia standardowej polisy m.in. o:

 • koszty obrony prawnej w sprawach szkód na mieniu i na osobie;
 • koszty obrony dobrego imienia;
 • ochrona aktywów i wydatki niezbędne dla pozostawania na wolności;
 • grzywny i kary administracyjne lub cywilne;
 • koszty stawiennictwa;
 • koszty zdarzenia kryzysowego w spółce;
 • nadwyżkowe koszty obrony dla członków kierownictwa;
 • dodatkowy limit dla członków organów nadzorczych.

Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia zarządów spółek medycznych jest szybki dostęp do oferty obejmującej wysokie limity ochrony oraz jej dodatkowe opcje. Wysokość stawki odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zróżnicowana w zależności od czasu istnienia spółki i wynosi w przypadku spółek zarejestrowanych wcześniej niż 2 lata temu do 10 mln PLN.  Dla podmiotów obecnych na rynku powyżej wskazanego okresu czasu limit ten może wynieść maksymalnie 50 mln PLN.

Celem uzyskania szczegółowych informacji nt. ubezpieczenia prosimy o kontakt z naszym doradcą za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wskazanego numeru infolinii.

O NAS


NASI KLIENCI O NAS

Niniejszym potwierdzam bardzo dobrą współpracę z firmą Invest Partner.

Nadmieniam, że współpraca cechuje się terminowością oraz regularnością świadczonych przez firmę usług. Przez cały okres z firmą Invest Partner współpraca przebiega na najwyższym poziomie. Zgodnie z ustalonymi warunkami serwisu firma wykazuje się kompetencją oraz profesjonalizmem. Z ustalonych założeń firma wywiązuje się.

...
pozioma-kreskaPan Jarosław - Bielsko-Białapozioma-kreska

Invest Partner tworzony jest przez grupę ekspertów w dziedzinach związanych z finansami, ubezpieczeniami, rozwiązaniami dla firm i osób prywatnych.


Działalność przedsiębiorstwa oparta jest na dostępnych na polskim rynku produktach i usługach finansowych. Proponowane rozwiązania dedykowane są dla inwestorów o różnym stopniu posiadanego doświadczenia, lekarzy i personelu placówek medycznych, oraz przedsiębiorców i zarządców spółek.

Wieloletnie doświadczenie i szeroka gama oferowanych produktów przekłada się na możliwość przedstawienia indywidualnych rozwiązań zapewniających płynność finansową przedsiębiorstwa, jak również pomnażanie majątku już posiadanego. Dzięki współpracy z uznanymi na świecie, prestiżowymi ubezpieczycielami oferujemy innowacyjne ubezpieczenia z zakresu ochrony dochodu, możliwości wykonywania zawodu, czy zabezpieczenia następstwa niewłaściwych decyzji podejmowanych w zarządach spółek.

NASI PARTNERZY


Formularz Kontaktowy



W przypadku pytań lub porady prosimy o kontakt z naszym Ekspertem wypełniając poniższy formularz. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

biuro@investpartner.pl

+48 42 942 05 45

Facebook

Instagram

Linkedin